Loading...

DEgroc

DEgroc és l'agència de representació d'actors de la Escuela del Actor. Està dirigida per Georgia Negri Blasco-Ibáñez, actriu, apassionada pel seu treball, i que es preocupa personalment per cadascun dels seus actors.


DEgroc funciona de manera independent a l'
escola, però estretament lligada a la seua activitat. De fet, l'Agència va nàixer amb l'esperit de fomentar la eixida professional dels actors que han passat o cursen estudis a la nostra escola. La saturació d'altres agències o el desconeixement que estes tenen del valor artístic dels joves actors, ens feia tèmer que no pogueren apostar suficientment per ells al mercat audiovisual.


El primer objectiu de DEgroc és que les actors reben un bon tracte personal, professional i salarial per part de les empreses els contracten. El segon és mantenir amb l'actor un tracte directe pel que fa a les seues expectatives, el seu moment professional i les gestions que l'agència realitza.

A més, DEgroc compta amb l'equip pedagògic de la Escuela del Actor per a l'assessorament tant teòric com pràctic en la preparació de càstings i rodatges.


En l'actualitat comptem també amb professionals que, encara que no s'hagen format a la nostra escola, estan avalats per la seua trajectòria tant personal com professional.
Servisca esta web per a obtenir més informació sobre els actors i actrius que representem, i els serveis que oferim.

Benvinguts a www.degroc.com